BayLegal vẫn đang giúp thông qua dịch vụ từ xa

  • Do Coronavirus, để bảo vệ sức khỏe của tất cả thân chủ, khách hàng và nhân viên, chúng tôi tạm thời đóng cửa văn phòng. Chúng tôi sẽ đóng cửa ít nhất là đến cuối tháng ba. Nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để giúp đỡ quý khách. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.
  • Để được hỗ trợ xin vui lòng gọi:
    • Legal Advice Line: (800) 551-5554
    • Health Consumer Center: (855) 693-7285