COVID-19: Bảo Vệ Người Thuê Nhà

Categories: News, Other
 • Bất chấp những gì các tiêu đề nói rằng toàn quốc các tiểu bang Không có lệnh đuổi nhà.
 • Cách tốt nhất để tự bảo vệ mình là trả tiền thuê nhà của quý vị vào đúng hạn nếu quý vị có thể.

 1. Nếu quý vị  không thể trả tiền thuê nhà của quý vị vì COVID-19, cho chủ nhà của quý vị biết bằng văn bản càng sớm càng tốttrước khi tiền thuê nhà quá hạn. Giữ bản sao của những gì quý vị gửi và phản ứng của chủ nhà của quý vị.
 2. Chụp ảnh của tất cả các tài liệu cho thấy quý vị bị mất thu nhập vì COVID-19. Đó có thể bao gồm:
  1. Tiền lương
  2. Giấy thông báo rằng trường học của trẻ em của quý vị là đóng cửa
  3. Giấy ghi chú từ chủ làm việc của quý vị
  4. Giấy ghi chú của bác sĩ cho thấy quý vị  phải ở nhà để chăm sóc cho chính mình hoặc người khác
  5. Giấy báo cáo ngân hàng
 3. Mặc dù quý vị nói với chủ nhà của quý vị là quý vị không thể trả tiền và và cung cấp tài liệu, chủ nhà của quý vị vẫn có thể cho quý vị giấy thông báo đuổi nhà. Nếu quý vị nhận được thông báo về đuổi nhà, gọi Hội Trợ Giúp Pháp Lý Vùng Vịnh ngay lập tức tại 800-551-5554
 4. Thành phố khác nhau có các quy tắc khác nhau và các tài nguyên về những gì quý vị phải làm để ở lại trong nhà của quý vị. Gọi Hội Trợ Giúp Pháp Lý Vùng Vịnh tại 800-551-5554 để tìm hiểu những quy tắc áp dụng cho quý vị. 

 

Tải xuống phiên bản có thể in của trang này

 


Tư vấn pháp lý miễn phí, giới thiệu và đánh giá cho đại diện có sẵn tại:

Đường Dây Tư Vấn Pháp Lý: 800-551-5554 

Hội Trợ Giúp Pháp Lý Vùng Vịnh cung cấp trợ giúp pháp lý cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng một luật sư sẽ đại diện cho quý vị trong trường hợp của quý vị, nhưng chúng tôi sẽ cung cấp Tư vấn và giới thiệu cho những người đủ điều kiện cho các dịch vụ của chúng tôi.

www.baylegal.org

Cập Nhật 4/2/20